Chemické látky

9. 4. 2015 10:24:26
Od 1. 6. 2015 vychází v platnost nová směrnice týkající se nakládání s chemickými látkami, kterou musí všichni, jež se to týká dodržovat (klasifikaci, označování a balení látek a směsí).