Autorizace

Autorizace ke zpracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší

Ke zpracování odborných posudků je nutná autorizace dle § 32 odstavce 1, písmena d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kterou uděluje Ministerstvo životní prostředí.

Stáhnout PDF

Osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona o integrované prevenci

K odborným vyjádřením dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, je nutné osvědčení, které uděluje Ministerstvo životního prostředí.

Stáhnout PDF