Příprava staveb

Při výstavbě nových průmyslových a komerčních objektů, jejich rekonstrukci a renovaci či při instalaci nových zařízení a technologií zajistíme nezbytná rozhodnutí a povolení, zařídíme veškeré činnosti související se získáním rozhodnutí dle stavebního zákona (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudace, apod.).