Vodoprávní řízení

Při výstavbě nových či změnách na stávajících vodních dílech či záměrech mající vliv na ochranu vod, zajišťujeme nezbytné nezbytné vyjádřovačky a povolení, případě vyřízení veškerých činností související se získáním rozhodnutí dle vodního zákona (vyjádření dle § 17, nakládání s vodami, stavební povolení, kolaudace, apod.).