Provozní řády, havarijní plány

V rámci nabízených služeb řešíme získávání environmentálních povolení nezbytných pro povolení staveb, provozu či změn staveb a zařízení v souladu s platnou legislativou, včetně jednání s příslušnými úřady, přípravy žádostí o jednotlivá povolení a vypracování souvisejících řádů a plánů.


V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší, dle zákona o ovzduší
  • provozní řády zařízení k nakládání s odpady, dle zákona o odpadech
  • plány opatření pro případ havárie provozních území, dle zákona o vodách