Posudky, studie

V rámci nabízených služeb řešíme získávání environmentálních povolení nezbytných pro povolení staveb, provozu či změn staveb a zařízení v souladu s platnou legislativou, včetně jednání s příslušnými úřady, přípravy žádostí o jednotlivá povolení a vypracování souvisejících studií a posudků.


V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • podlimitní oznámení, oznámení ke zjišťovacímu řízení či dokumentaci, vč. dále uvedených příloh, dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
  • odborné posudky a rozptylové studie k získání povolení umístění, stavby či provozu zdrojů znečišťování ovzduší, dle zákona o ovzduší
  • hlukové studie, dle zákona o ochraně veřejného zdraví
  • pásma hygienické ochrany pro chovy hospodářských zvířat (doporučené)