Daňová evidence a účetnictví

Zákon o účetnictví s sebou od 1. 1. 2016 přináší několik podstatných změn. Pravděpodobně největší změnou bude nová kategorizace účetních jedotek a z toho vyplývající zákonné povinnosti.


Nově budou účetní jednotky rozděleny do čtyř kategorií, které budou určeny pomocí kritérií a to hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců. Nové jednotlivé kategorie účetních jednotek jsou:

 • mikro účetní jednotka (A - 9 000 tis. Kč, ČO - 18 000 tis. Kč, PPZ - 10),
 • malá účentí jednotka ( A - 100 000 tis. Kč, ČO - 200 000 tis. Kč, PPZ - 50),
 • střední účetní jednotka (A - 500 000 tis. Kč, ČO - 1 000 000 tis. Kč, PPZ - 250),
 • velká účetní jednotka (A - 500 000 tis. Kč, ČO - 1 000 000 tis. Kč, PPZ - 250).


Do příslušné kategorie je účetní jednotka zařazena, pokud překročí alespoň dvě z těchto tří kritérií.

Další novinkou bude od 1. 1. 2016 návrat tzv. jednoduchého účetnictví, které se do zákona o účetnictví vrací především z toho důvodu, že některé účetní jednotky mohly nadále účtovat podle těchto pravidel, která již několik let neplatí.


Jednoduché účetnictví můžou tedy nově vést právnické osoby se sídlem na území ČR a zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky (…), které:

  • nejsou plátci daně z přidané hodnoty,
  • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
  • hodnota jejich majetku nepřesáhne 1 500 000 Kč,


jsou:

 • spolky a pobočnými spolky,
 • odborovými organizacemi nebo pobočnými odborovými organizacemi (včetně mezinárodních),
 • organizacemi zaměstnavatelů, pobočnými organizacemi zaměstnavatelů (včetně mezinárodních),
 • církvemi a náboženskými společnostmi nebo církevními institucemi, které jsou právnickou osobou registrovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností,
 • honebními společenstvy.


Tyto a mnoho další změn nás čeká v příštím roce, pokud Vás nebaví probírat se novými zákony a vyhláškami, my jsme tu proto, abychom to udělali za Vás.

V rámci naši činností Vám nabízíme:

Vedení daňové evidence:

 • peněžní deník,
 • pokladní kniha,
 • kniha závazků a pohledávek,
 • evidence majetku vč. odpisů,
 • záznamní povinnost k DPH,
 • daňová přiznání,
 • účetní závěrka,
 • zastupování před orgány státní správy


Vedení účetnictví

 • účetní deník,
 • pokladní kniha,
 • kniha závazků a pohledávek,
 • evidence majetku vč. odpisů,
 • záznamní povinnost k DPH,
 • daňové přiznání k DPH a RPDP,
 • inventarizace účtů,
 • účetní závěrka,
 • daňová přiznání - DPFO, DPPO,
 • silniční daň a daň z nemovitosti,
 • povinné finanční výkazy - Rozvaha, VZZ, CF,
 • speciální výkazy dle potřeb,
 • zastupování před orgány státní správy