Mzdová a personální agenda

Součástí mzdové a personální agendy je kompletní zpracování mezd, včetně zastupování před orgány státní správy. V rámci našich činností jsme také schopni vypracovat pracovní smlouvy a dohody konané mimo pracovní poměr a poskytnout Vám poradenství z oblasti pracovního práva.

Mzdová a personální agenda

  • kompletní vedení mzdové a personální agendy,
  • přihlášky a odhlášky zaměstnanců,
  • měsíční přehledy ZP a OSSZ,
  • hlášení k záloze na DS (tzv. II. piliř),
  • výplatní pásky,
  • roční zúčtování daně ze závislé činnosti,
  • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou,
  • evidenční listy,
  • mzdové listy,
  • zastupování před orgány státní správy