Chemické látky

Nakládání s chemickými látkami upravuje několik zákonů, jedním z nich je zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Hlavním smyslem těchto zákonů je ochrana zdraví člověka při práci s nimi, zdraví všech obyvatel a životního prostředí.

Pracujete v oblasti chemického průmyslu nebo používáte nebezpečné chemické látky, nabízíme vám následující služby.


V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • základní konzultace zákonných povinností v oblasti této legislativy
  • vypracování pravidel k nakládání s vybranými chemickými látkami, vč. vyjádření příslušné hygienické stanice
  • účast/poradenství při kontrolách státní správy