Integrovaný registr znečišťování

Základním právním předpisem je zákon o integrovaném registru znečišťování. Registr obsahuje informace o únicích a přenosech vybraných znečišťujících látek, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy. Veřejnost tak má k dispozici informace o tom, jak se konkrétní provozovny podílejí na znečišťování vody, ovzduší, půdy či na produkci chemických látek v odpadech a odpadních vodách.

V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • zavedení evidence z hlediska vyhodnocování úniků a přenosů sledovaných znečišťujících látek a odpadů
  • zpracování ročního hlášení úniků a přenosů zneč.látek a odpadů (ISPOP)
  • účast/poradenství při kontrolách státní správy
  • a další vyplývající z platné legislativy