Ekologický outsourcing

Ekologický outsourcing zahrnuje odborné poradenství v oblastech životního prostředí na základě smluvního vztahu, kdy v požadovaném rozsahu přebíráme povinnosti a odpovědnost za Vás.


V mnoha případech jde o vedení kompletní agendy životního prostředí, jejíž součásti je vedení průběžné či provozní evidence a zpracování hlášení pro orgány státní správy.