Hnojiva

Základním právním předpisem je zákon o hnojivech, který stanovuje práva a povinnosti osob při uvádění hnojiv na trh či do oběhu, ukládá povinnosti při nakládání s hnojivy, jejich evidenci, ohlašování, registrace, apod.

V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:
  • konzultace zákonných povinností v oblasti zákona o hnojivech
  • technická pomoc při vyřízení žádosti k ohlášení či registraci hnojiva
  • účast/poradenství při kontrolách státní správy
  • a další vyplývající z platné legislativy