Prevence závažné havárie

Základním právním předpisem, upravujícím oblast prevence závažných havárií, je zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • konzultace zákonných povinností v oblasti této legislativy
  • vypracování protokolu o nezařazení do skupiny A ani B dle této legislativy
  • účast a poradenství při kontrolách státní správy